Mörtebo fritidsklubb Styrelse

Ordförande

Dan Brodin

0297 - 51030

0703314115

Sekreterare

Magnus Oscarsson

070-5542155

070-5542155

Kassör

Stig Eriksson

0297- 41929

070-6150595

Ledamöter

Ylva Brodin

0297 - 51026

073-0581086

Kristina Malm Jansson

0297-51111

070 - 3160489

 

Dan Brodin

Stig Eriksson

Magnus Oscarsson

Ylva Brodin

Kristina Malm Jansson

 

Mörtebo fritidsklubb Sektionsansvariga

Fotboll

Evert Fransson

076 - 7251908

 

Rikard Klinkert

073 - 7826619

 

Löpning/Skidor

Reidar Larsson

070 - 6484377

 

Mikael Olsson 070-5513592  

Vävstuga

Ylva Brodin

0297 - 51026

073-0581086

Gunilla Brodin 0297-51030  

Motionsbingo

Kristina Malm Jansson

0297-51111

070 - 3160489

Ylva Brodin

0297 - 51026

073-0581086

Gunilla Brodin

0297 - 51030

 

Mörtstugan

Reidar Larsson

070 - 6484377

 

Dan Brodin

070-3314115

 

Dan Jansson

070 - 3627095

 

Stig Eriksson

0297- 41929

 070-6150595

Festkommittén

Stefan Cronlund

070-0975081

 

Reidar Larsson

070 - 6484377

 

Dan Brodin

070-3314115

 

Skicka epost till info@mortebofk.se
Plusgirokonto 
738605-5