Protokoll

 

Protokoll från MFK klubbmöte 9 sept 2023

Protokoll från MFK årsmöte 18 juni 2023 2 fortsatt

Protokoll från MFK årsmöte 20 maj 2023 1 ajounerat

Protokoll från MFK årsmöte 5 juni 2022

MFK Verksamhetsberättelse 2021          

Protokoll från MFK årsmöte 6 juni 2021  

Protokoll från MFK årsmöte 14 juni 2020  

Protokoll från MFK årsmöte 1 juni 2019 

Protokoll från MFK årsmöte 26 maj 2018

Protokoll från styrelsemöte 2 april 2018  

Protokoll från MFK årsmöte 27 maj 2017

Protokoll från MFK årsmöte 28 maj 2016  

Protokoll från MFK årsmöte 6 juni 2015  

Protokoll från MFK årsmöte 17 maj 2014

Protokoll från MFK årsmöte 25 maj 2013