Mörteboloppet längdskidor

Mörteboloppet på skidor arrangeras i februari eller mars när snötillgången medger detta.
2013-2016 kunde loppet tyvärr inte genomföras på grund av snöbrist och svårigheter med spårpreparering.
Vi hoppas på bättre förutsättningar 2017.