Bli medlem i Mörtebo fritidsklubb

Anmälan om medlemskap kan göras genom detta formulär.

 

 

         

Jag vill bli medlem i Mörtebo fritidsklubbl

 

 

Namn  

 

 

Adress

 

 

Postnr och orf

 

 

Telefon hem

Telefon mobil

 

 

Epost

 

 

Födelseår

 

 

Meddelande

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgiften är 50 kr per år.
Sätt in pengarna på klubbens plusgirokonto
738605-5.