Bli medlem i Mörtebo fritidsklubb

Anmälan om medlemskap kan göras genom detta formulär.

 

 

         

Jag vill bli medlem i Mörtebo fritidsklubbl

 

 

Namn  

 

 

Adress

 

 

Postnr och ort

 

 

Telefon hem

Telefon mobil

 

 

Epost

 

 

Födelseår

 

 

Meddelande

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgiften är 100 kr per år.
Under 18 år 20 kr per år.
Sätt in pengarna på klubbens plusgirokonto
738605-5.